Створення: 03-03-2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2016

Приватне акціонерне товариство “Южмормонтаж” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2016р. о 10.00 за адресою товариства: м.Херсон, Острівське шосе, 5, фойє другого поверху адмінбудинку, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 26.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у відділі кадрів до Красніковой Тетяни Сергіївни.

Реєстрація учасників зборів 30.04.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 26956/19549.
 • Основні засоби 10667/10289.
 • Довгострокові фінінвестиції 3/3.
 • Запаси 6065/2803.
 • Сумарна дбт заборгованість 4974/4803.
 • Грошові кошти 4157/1378.
 • Нерозподілений прибуток 14583/14120.
 • Власний капітал 14962/14499.
 • Статутний капітал 296/296.
 • Довгострокові зобов’язання 433/0.
 • Поточні зобов’язання 6594/5050.
 • Чистий прибуток 625/672.
 • Кількість акцій 3290/3290.
 • Чисельність працівників 102/106.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 40(4328) від 03.03.16.