Створення: 05-03-2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2014

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» скликає загальні збори акціонерів 25.04.2014р. об 11.00 за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актовий зал, з таким порядком денним:

 1. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2013р.
 2. Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 25.04.13 з 10.00 до 10.50. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 109/115.
 • Основні засоби 3/3.
 • Запаси 4/0.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 85/101.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 15/10.
 • Статутний капітал 11/11.
 • Поточні зобов’язання 1268/1267.
 • Збиток -119/-109.
 • Кількість акцій 42464/42464.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 44(1797) від 05.03.14.