Створення: 17-03-2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/04/2015

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» скликає загальні збори акціонерів 24.04.2015р. об 11.00 за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актовий зал, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.2014 р.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 24.04.15 з 10.00 до 10.50. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 2014/2013):

 • Усього активів 151/109.
 • Основні засоби 38/3.
 • Запаси 0/4.
 • Сумарна дбт заборгованість 105/85.
 • Грошові кошти 5/15.
 • Статутний капітал 11/11.
 • Поточні зобов’язання 1269/1269.
 • Збиток -139/-119.
 • Кількість акцій 42464/42464.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 51 (2055) від 17.03.2015.