Створення: 29-04-2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнений голова наглядової ради Магаляс Сергiй Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнений член наглядової ради Курицький Роман Петрович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнений член наглядової ради Сокора Олександр Вiталiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнений член наглядової ради Поляков Петро Iванович, володiє 0.15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнений член наглядової ради Туревич Володимир Петрович, володiє 0.15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Романюк Юлiя Вiкторiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Шапар Антонiна Петрiвна, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Ковальчук Степан Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 17.05.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний головою наглядової ради термiном на один рiк Магаляс Сергiй Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Курицький Роман Петрович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Сокора Олександр Вiталiйович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Поляков Петро Iванович, володiє 0.15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Туревич Володимир Петрович, володiє 0.15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Сук Олег Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада нач. вiддiлу з правових питань нерухомостi ТОВ «Юридична компанiя «Бiзнес Стандарт». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Шапар Антонiна Петрiвна, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2016 обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Ковальчук Степан Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.