Створення: 05-05-2017

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства – 28/04/17

Рiшенням зборiв акцiонерiв 28.04.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 05.05.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Херсонбудтранс»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Херсонбудтранс».